• Website - Joomla website, Responsive and SEO optimized

   

  Website A website must sell, but it must also be beautiful and function properly. The websites of Swemmelaar Webdesign are effective, user-friendly and always well-arranged. Our websites are characterized by the clear design and implementation of a CMS (Read here: What is a CMS?), Making it possible to manage your website yourself.  

   

  Web design

  A website of Swemmelaar Webdesign is representative and functional. Swemmelaar Webdesign takes care of customized web design and adjusts the unique design completely to your wishes. Our design provides a reinforcement of your digital brand, making it easier for you to bind customers to your company. Innovative, clear and absolutely catchy. During development, the customer can view our development server and make adjustments / comments in the meantime. In this way we ensure that the customer gets exactly what he / she wants. We take this into account the advancing insight of the customer to a certain extent. It is certainly not the intention that a totally different website is created than what was initially agreed, but adjustments to the layout and the like can be implemented quickly and before the website is delivered.

  For the design and (extra) functionality of your website we only use professional providers of templates and components.  

   

  Website and branding

  A company website is part of your digital branding. That is why Swemmelaar Webdesign not only looks at your objectives, but also at the wishes of your target group when developing your website. You will find the powerful strategy of Swemmelaar Webdesign in a creative concept.  

   

  Hosting

  Especially for customers who have had the website built by us, we offer an affordable hosting package. The hosting package costs € 45.00 excluding VAT, per year. The hosting package has the following specifications:

  • 1GB web space
  • 100GB data traffic
  • Extra fast thanks to SDD storage
  • Unlimited number of email accounts
  • Max 25 databases Incl. 1 domain name  

   

  Maintenance

  After delivery of the website it is of course important that your website remains up-to-date. For this Swemmelaar Webdesign offers the possibility to conclude a suitable maintenance contract with us so that you are assured that your website remains up-to-date and safe.

  Want to know more about the websites of Swemmelaar Webdesign? Then please contact us!

   

 • Website - Joomla website, Responsive en SEO geoptimaliseerd

  Website
   
   

  WebsiteEen website moet verkopen, maar moet ook mooi zijn en goed functioneren. De websites van Swemmelaar Webdesign zijn doeltreffend, gebruiksvriendelijk en altijd overzichtelijk. Onze websites kenmerken zich door het heldere design en de implementatie van een CMS (Lees hier: Wat is een CMS?), waardoor het eventueel mogelijk is om zelf uw website te beheren.

   

  Webdesign

  Een website van Swemmelaar Webdesign is representatief en functioneel. Swemmelaar Webdesign zorgt voor webdesign op maat en stemt het unieke ontwerp helemaal af op uw wensen. Ons design zorgt voor een versteviging van uw digitale merk, waardoor u de klanten makkelijker aan uw bedrijf kunt binden. Innovatief, helder en absoluut pakkend. Tijdens de ontwikkeling kan de klant meekijken op onze ontwikkel server en tussentijds bijsturen / commentaar geven. Op deze manier verzekeren wij ons dat de klant precies dat krijgt wat hij/zij wenst. Hiermee houden we rekening met het voortschrijdend inzicht van de klant tot op zekere hoogte. Het is zeker niet de bedoeling dat er een totaal andere website ontstaat als wat in eerste instantie is overeengekomen, maar aanpassingen in de layout en dergelijke kunnen op deze manier snel en voor oplevering van de website worden doorgevoerd. 

  Voor het design en de (extra) functionaliteit van uw website maken wij alleen gebruik van professionele aanbieders van templates en componenten.

   

  Website en branding

  Een bedrijfs website is onderdeel van je digitale branding. Daarom kijkt Swemmelaar Webdesign bij de ontwikkeling van uw website niet alleen naar uw doelstellingen, maar ook naar de wensen van uw doelgroep. In een creatief concept vind u de krachtige strategie van Swemmelaar Webdesign terug.

   

  Hosting

  Speciaal voor klanten welke bij ons de website hebben laten bouwen bieden wij een betaalbaar hosting-pakket aan. Het hosting pakket kost € 45,00 exclusief BTW, per jaar. Het hosting pakket heeft de volgende specificaties:

  • 1GB webruimte
  • Onbeperkt dataverkeer
  • Extra snel dankzij SDD-opslag
  • Ongelimiteerd aantal email-accounts
  • Max. 25 databases
  • Incl. 1 domeinnaam

   

  Onderhoud

  Na oplevering van de website is het natuurlijk van belang dat uw website up-to-date blijft. Hiervoor biedt Swemmelaar Webdesign de mogelijkheid om bij ons een passend onderhoudscontract af te sluiten zodat u ervan verzekerd bent dat uw website up-to-date en veilig blijft.

  Meer weten over de websites van Swemmelaar Webdesign? Neem dan gerust contact op!